Ψυχροπλαστικά

DEGAVER 9000 TC

Το DEGAVER 9000 TC είναι ένα µοναδικό ψυχροπλαστικό σύστηµα δύο συστατικών, εξελιγµένο και σχεδιασµένο από τη VERNICOL. Χρησιµοποιείται κυρίως ως τελικός υµένας για τη βελτίωση των: µηχανικών ιδιοτήτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Degaver 777 LV

Το DEGAVER 777 LV® είναι ψυχροπλαστικό σύστηµα δύο συστατικών µε χαµηλό ιξώδες. Στο συγκεκριµένο ψυχροπλαστικό υλικό δεν γίνεται ανάµιξη µε κάποιον καταλύτη αλλά εφαρµόζεται κυρίως µε ψεκασµό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Degaver 600 /690

Η VERNICOL παράγει και εφαρµόζει στην κατηγορία των ψυχροπλαστικών διαγραμμίσεων τριών συστατικών το DEGAVER 600/690. Εφαρµόζεται στο οδόστρωµα από ειδικά µηχανήµατα ψεκασµού υψηλής πίεσης χωρίς αέρα. Τα µηχανήµατα αυτά είναι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

DEGAVER 500/590

Η VERNICOL παράγει και εφαρµόζει την κατηγορία DEGAVER 500/590, η οποία αποτελεί καινοτοµία στις διαγραµµίσεις. Προορίζεται για διαγραµµίσεις Τύπου ΙΙ (βροχοδιαγραµµίσεις), δηλαδή διαγραµµίσεις που διατηρούν την ανακλαστικότητά τους ακόµα και υπό συνθήκες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Degaver 400 (Ποδηλατόδρομοι)

Η VERNICOL έχει σχεδιάσει ποικίλα συστήµατα εφαρµογής για ποδηλατόδροµους, προσφέροντας µία ευδιάκριτη έγχρωµη λωρίδα η οποία έχει υψηλό συντελεστή αντιολισθηρότητας, προσφέροντας ασφά- λεια στους ποδηλάτες, ενώ ταυτόχρονα έχει υψηλή αντοχή στις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

DEGAVER

Το Ψυχροπλαστικό DEGAVER είναι η εμπορική ονομασία της VERNICOL S.A. για μία σειρά προϊόντων βασισμένα σε μεθακρυλικές ρητίνες τα οποία χρησιμοποιούνται ως υψίστης ποιότητας και αντοχής υλικά διαγράμμισης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »