Κινητή Μονάδα Σήμανσης

Κινητή Μονάδα Σήμανσης

Τρέιλερ με Προειδοποιητικούς Φανούς , πινακίδες εκτροπής κυκλοφορίας και βέλος εκτροπής κυκλοφορίας

Τ Τρέιλερ Δομή τρέιλερ: Διαξονικό πλαίσιο, ράβδος έλξης, τροχοί 155 R 13, τροχός στήριξης (στήριγμα), δομή πλαισίου με αυξημένη αντοχή από προφίλ γαλβανισμένο εν θερμώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Trailer
Κινητή Μονάδα Σήμανσης

Τρέιλερ με Προειδοποιητικούς Φανούς , πινακίδες εκτροπής κυκλοφορίας, βέλος εκτροπής κυκλοφορίας με Ηλιακό Συλλέκτη

        Τρέιλερ Δομή τρέιλερ: Διαξονικό πλαίσιο, ράβδος έλξης, τροχοί 155 R 13, τροχός στήριξης (στήριγμα), δομή πλαισίου με αυξημένη αντοχή από προφίλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »