Διαγραμμίσεις Οδών

diagramiseis

Στην κατηγορία των υλικών οριζόντιας σήμανσης περιλαμβάνονται όλα τα υλικά διαγράμμισης επί οδοστρωμάτων κάθε μορφής,αφής ή χρώματος. Τα υλικά αυτά κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση, την αντοχή και τη χημική τους σύσταση.
  Σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1871 οι βασικές κατηγορίες είναι οι εξής:

 • Ενός συστατικού διαλυμένα σε εστέρες
 • Ενός συστατικού υδατοδιαλυτά
 • Δύο συστατικών ψυχροπλαστικά
 • Θερμοπλαστικά
 • Προκατασκευασμένες διαγραμίσεις

 Η VERNICOL παράγει και εφαρμόζει διαγραμμίσεις όλα τα παραπάνω είδη που περιγράφονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα εφαρμόζοντας σύστημα ποιότητας ISO 9001, ενώ παράλληλα με βάση την πολύχρονη τεχνογνωσία και εμπειρία της επιχειρεί τη διασταύρωση ή και την σύνθετη χρήση των κατηγοριών αυτών έτσι ώστε να εφαρμόζει και να πιστοποιεί πρότυπα συστήματα διαγράμμισης που μεγιστοποιούν την αντοχή, την φωτεινότητα, τη λευκότητα και την αντανακλαστικότητα τη νύχτα ακόμη και σε συνθήκες βροχής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ

 • Διαγραμμίσεις αυτοκινητοδρόμων
 • Διαγραμμίσεις επαρχιακών οδών
 • Διαγραμμίσεις αεροδρομίων
 • Διαγραμμίσεις parking
 • Διαγραμμίσεις διάβασης πεζών
 • Διαγραμμίσεις σε βιομηχανικά δάπεδα
 • Διαγραμίσεις ποδηλατοδρόμων
 • Διαγραμμίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων