ΠΡΟΦΙΛ

Η Ιστορία της εταιρείας

Η εταιρεία ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ ξεκίνησε την δραστηριότητα της από το 1968.

Μια μεγάλη εταιρεία με εξελισσόμενη πορεία και δραστηριότητα, με σεβασμό και υπευθυνότητα προς τον πελάτη της.

Σήμερα ο όμιλος περιλαμβάνει εταιρείες με εργοληπτικά πτυχία, για την εκτέλεση δημοσίων έργων, αλλά και εταιρείες με συμπληρωματικές δραστηριότητες οι οποίες στελεχώνονται με εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία για την αρτιότερη υλοποίηση των έργων της.

Factory
Factory

Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας μας είναι:

  • Να ικανοποιούμε τις προσδοκίες των πελατών μας μέσω της πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της Εταιρείας και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρμόζουμε, με σκοπό την συνεχή βελτίωση των παρεχομένων από εμάς προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Να επιτυγχάνουμε τις απαιτούμενες προδιαγραφές (είτε αυτές είναι απόρροια νομοθετικών απαιτήσεων, βάσει συμβάσεων με τον πελάτη, ή προδιαγραφές οι οποίες καλύπτουν τα παραπάνω και θέτονται από την Διοίκηση της Εταιρείας).
  • Να θέτουμε, ανασκοπούμε και επανασχεδιάζουμε τους Αντικειμενικούς Στόχους Ποιότητας.
  • Να προλαμβάνουμε την εμφάνιση μη συμμορφώσεων.
  • Να βελτιώνουμε συνεχώς όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Εταιρείας μας από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέχρι την παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών.
  • Να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του πελάτη μας ακόμα και πέρα από τις προσδοκίες του μέσω της εφαρμογής μεθόδων ενεργητικής προσέγγισης στοχεύοντας στην αύξηση της ικανοποίησής του.