VERNICRYL HS/PQ – RMP

VERNICRYL HS/PQ – RMP

Υψηλών στερεών υλικό διαγράµµισης βασισµένο, σε υψηλής ποιότητας καθαρό ακρυλικό συνδετικό µέσο και εµπλουτισµένο µε αρίστης ποιότητας ανόργανων χρωστικών και άλλων αδρανών υλικών, προσφέρουν µοναδικά χαρακτηριστικά, λευκότητας, φωτεινότητας, αντοχή ς αντιολισθητικότητας και πρόσφυσης.

Είναι κατάλληλο για διαγραµµίσεις και επαναδιαγραµµίσεις, σε αυτοκινητόδροµους, σε αστικά και επαρχιακά οδικά δίκτυα, σε αεροδρόµια σε parking κ.ά., κατάλληλο για διαγραµµίσεις τύπου Β2Β.

Το Β2Β είναι ένα σύστηµα που προσφέρει πολύ γρήγορο στέγνωµα, χωρίς την απαιτούµενη προστασία της νωπής διαγράµµισης µε κώνους σήµανσης. Συνεπώς το VERNICRYL HS/PQ – RMP προσφέρει επιπλέον σηµαντικά πλεονεκτήµατα που είναι η ταχύτητα εφαρµογής, η οικονοµία στο µεταφορικό και µηχανολογικό εξοπλισµό, λιγότερο εργατικό δυναµικό και µεγαλύτερη ασφάλεια των διερχοµένων οχηµάτων.

Η VERNICOL παράγει το ανωτέρω υλικό εφαρµόζοντας το διεθνές σύστηµα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και έχει πιστοποιήσει το υλικό αυτό σε Ελληνικσύς και άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς του εξωτερικού.

Αναλυτικά έχει δοκιµαστεί σε προσοµοιωτή κυκλοφορίας σύµφωνα µε το DΙΝ ΕΝ 13 197 από τον Γερµανικό Κρατικό Οργανισµό BAST και από τον ιδιωτικό για θέµατα τεχνολογίας και ασφάλειας οδών AETEC, στην Ισπανία.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

– Είναι σύµφωνο µε το ΕΝ 1871: 2004

– Καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 1436, της κατηγορίας Ρ 7 για διαγραµµίσεις τύπου Ι και τύπου ΙΙ σε προσοµοιωτή κυκλοφορίας (DΙΝ ΕΝ 13197)

Διαθέτει επίσης τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

– αρκετά γρήγορο στέγνωµα

– πολύ καλή συγκράτηση των γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων.
– άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις υψηλές θερµοκρασίες.
– πολύ καλή αντοχή σε καύσιµα, λάδια, αλάτι, ειδικά αντιπαγωτικά
χηµικά κλπ.

Εφαρµόζεται µόνο µε µηχανήµατα υψηλής πίεσης (air less).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

SPRAY

DROPON

INJECTION

VERNICRYL HS/PQ -RMP

ECHOSTAR 20
SBP SRT

ECHOSTAR 30
SBP SRT

960 g/m2

450 g/m2

450 g/m2

Adobe-PDF  Δείτε όλο το προσπέκτους μας (που περιέχει και αυτό το προιόν)  πατώντας εδώ.

€ Ζητήστε Προσφορά